Veiko Kommusaar: politseil on õigus sõrmejälgi ristkasutada juba 10 aastat

Delfi kirjutab oma artiklis „Siseministeeriumi murtud lubadus. Seadus annaks politseile ligipääsu kõikidele sõrmejälgedele“ ABISest, automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogust. Artiklis on kahetsusväärselt mitmeid valeväiteid, mis saavad alguse juba pealkirjast, mis väidab nagu politsei saaks sõrmejälgede kasutamiseks uusi õiguseid. Tegelikkuses on õigus kasutada dokumendi väljaandmisel kogutud biomeetrilisi andmeid avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks juba aastast 2010 ja kriminaalmenetluses alates 2012. aastast. Endiselt saab kriminaalmenetluses biomeetrilisi andmeid kasutada üksnes prokuröri loal ja üksnes raskete kuritegude uurimisel. Loe edasi siit.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: