Tuleohutuse seaduse muudatused nii leevendavad kui karmistavad olemasolevaid nõudeid

Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan kirjutab oma uues blogipostituses, et eeldatavasti uuest aastast kehtima hakkavad tuleohutuse seaduse muudatused võib laias laastus jagada kuueks: igasse tahkeküttel eluhoonesse tuleb paigaldada vingugaasiandur, küttesüsteemide registrist saab tuleohutusjärelevalvet hõlbustav tööriist, omavalitsused saavad võimaluse kontrollida ehitatava hoone tuleohutusnõuete täitmist ja väljastada lube, erandjuhtudel hakatakse lubama kontrollitud maastikupõletamist, suurhoonete tuleohutuse tagamiseks kaasatakse rohkem eksperte erasektorist ning sisustatakse tuleohutusteenuse mõiste. Loe edasi >

Pages: 1 2

12 müüti välismaalaste Eestis viibimise, õppimise ja töötamise kohta

Juba mõnda aega on palju kõneainet pakkunud kavandatavad välismaalaste seaduse muudatused Eestis viibimise, õppimise ja töötamise  tingimustes. Kahjuks on aga levima läinud ka hulk valeväiteid, mis jätavad ekslikult mulje, nagu ei oleks planeeritud muudatuste tulemusel ükski välismaalane enam Eestisse oodatud. Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus lükkab oma blogipostituses ümber peamised eksiseisukohad seoses kavandatavate muudatustega töö- ja õpirände regulatsioonis ning räägib, mis on tegelikult kavandatavate muudatuste eesmärk. Loe edasi >

Pages: 1 2

Eimar Veldre: Turvatunne algab kogukondlikust ühtehoidmisest

Kevadine eriolukord ja jätkuv viirushaiguse puhangu oht on tuletanud hästi meelde, kuidas me üksteisest sõltume, ning et turvalisuse ja ohutuse tagamiseks peab igaüks oma panuse andma. Uus olukord on toonud uued reeglid. Kogukondlik turvalisus aga ei teki iseenesest. Selleks on vaja tuge ja soodsat keskkonda, millele aitab omakorda kaasa naabrivalve, kirjutab Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Eimar Veldre. Loe edasi siit.

Pages: 1 2

EMN: 2019. aasta rände olukord Eestis oli stabiilne, kasvutrend statistikas jätkus

Siseministeeriumi ja EMN Eesti koostöös on valminud brošüür „Rändestatistika ülevaade 2015-2019“, mis annab lühida ülevaate värskeimatest sisserände statistika trendidest. Brošüür katab teemasid nagu Eesti kodanike välja- ja tagasiränne; viisad; Eestisse elama tulijate profiil ja põhjused siin elama asumiseks; pikaajalise elaniku elamisload; välismaalaste lemmikelukohad Eestis; rahvusvaheline kaitse; kodakondsus; e-residentsus; uussisserändajate kohanemine. Loe edasi siit.

Pages: 1 2

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started